Cépages
Nature, bio, vegan

Jumilla

CLIO 2018
105
73.00 CHF 58.80 CHF
+
EL NIDO 2018
160
220.00 CHF 176.00 CHF
+
23.00 CHF 18.40 CHF
+
43.00 CHF 34.40 CHF
+
CARCHELO 2018
87
17.00 CHF 13.60 CHF
+
ALTICO SYRAH 2013
527
19.00 CHF 15.20 CHF
+
17.00 CHF 13.60 CHF
+
20.00 CHF 16.00 CHF
+
TABÁ 2014
1267
25.00 CHF 20.00 CHF
+
HONORO VERA BIO 2020
1276
16.00 CHF 12.80 CHF
+
ESCUDO DE ARMAS 2019
1353
49.00 CHF 39.20 CHF
+
GORU 2019
1368
20.00 CHF 16.00 CHF
+
ALTOS DE LA HOYA 2017
1373
19.00 CHF 15.20 CHF
+
ENEMIGO MÍO 2020
1480
23.00 CHF 18.40 CHF
+
GORU 18M 2013
1499
55.00 CHF 44.00 CHF
+
GORU 38 BARRELS 2017
1500
29.50 CHF 23.60 CHF
+
MACHO MAN 2019
1483
32.00 CHF 25.60 CHF
+
GORU GOLD 2017
1636
25.00 CHF 20.00 CHF
+